TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Slávnostné prijatie v obradnej sieni na MsÚ