TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

V Spišskej Sobote postavili prvé popradské kolumbárium