TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Poďakovanie prednostke MsÚ Oľge Netočnej