TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Október – mesiac úcty k starším v dennom centre v Poprade Veľkej