TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Október – mesiac úcty k starším. Členovia denného centra Xenón