TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Modernizácia učební v SZŠ v Poprade