TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho