TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Úcta k starším v Spojenej škole na Ul. Dominika Tatarku