TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Prvýkrát bolo MsZ neuznášaniaschopné