TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Modernizácia učební v PP základných školách