TV Poprad

Čo sa deje v Poprade.

Mesto hospodárilo s prebytkom